UWAGA!!!!! Strona archiwalna!!!

Warunkiem przyjęcia do Kolegium jest przedłożenie świadectwa nowej matury z jęz. angielskiego lub niemieckiego (wymagany poziom poszerzony) lub zdanie egzaminu wstępnego w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin obejmuje wiedzę i umiejętności językowe z zakresu szkoły średniej.
Wymagane dokumenty:
- podanie ( napisane odręcznie)
- świadectwo dojrzałości
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego
- ksero dowodu osobistego
- 4 zdjęcia

Dokumenty przyjmowane są do 30.06.2005r. w Sekretariacie Kolegium. Dokumenty można także wysłać pocztą.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 4 - 13 lipca 2005, w tym egzaminów wstępnych: 11-12 lipca 2005 r.

Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc wg kolejności jednej listy rankingowej wspólnej dla kandydatów, którzy złożyli egzamin maturalny wg programu nowej matury lub zdali egzamin wstępny do Kolegium.

W razie niewyczerpania limitu miejsc w letniej sesji rekrutacyjnej przewiduje się dodatkowe postępowanie rekrutacyjne w m-cu wrześniu.


Czesne za rok studiów dziennych wynosi:

 1. 3900 zł przy czterech ratach płatnych w terminach do:

  1. 15.08.2005 r. - 1000 zł
  2. 31.10.2005 r. - 1000 zł
  3. 15.02.2006 r. - 950 zł
  4. 30.04.2006 r. - 950 zł


Studia Zaoczne:

3600 zł płatne w 4 ratach w terminach:

 1. 900zł do 15.08.2005 r.
 2. 900zł do 31.10.2005 r.
 3. 900zł do 15.02.2006 r.
 4. 900zł do 30.04.2006 r.

Wpisowe wynosi 400 zł na I roku studiów.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia socjalne.


Po bliższe informacje zapraszamy do siedziby Kolegium w Białymstoku przy ulicy Sienkiewicza 77 lub pod numerem telefonu 0 (prefiks) 85 6752484; e-mail: biuro@nkjo.bialystok.plZ dniem 31. maja 2005r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku rozpoczyna kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych do NKJO. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć. Koszt całkowity wynosi 210,-zl. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat NKJO Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Język angielski: mgr Jacek Dal
wtorki i czwartki - godz. 16.00 od 31. 05 do 30 06. 2005r. (po 3 godziny)

Język niemiecki: mgr Aleksandra Kiszkiel
Poniedziałki i czwartki - godz. 16.00 od 30. 05. do 30 06. (po 3 godziny)

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zamierzają podjąć studia w naszym NKJO.

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które zdaly egzamin maturalny z poszerzonego programu języka obcego są z egzaminów wstępnych do naszego NKJO zwolnione.© 2002 Inter Lingua. Created by i Media