UWAGA!!!!! Strona archiwalna!!!

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przy Spółce z o.o. "Inter-Lingua"
jest niepublicznym kolegium nauczycielskim o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącym studia zawodowe - dzienne i zaoczne - przygotowujące do nauczania języka angielskiego i niemieckiego we wszystkich typach szkół. Kolegium funkcjonuje od 1991 roku na podstawie:
decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.05.1991 roku
decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 08.06.1991 roku.
W nowej formie organizacyjnej - przy Spółce z o.o. "Inter-Lingua" - na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.05.1998 roku oraz na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Warszawskim.

W ciągu 14 lat swojej działalności Kolegium wykształciło kilkuset absolwentów, którzy z powodzeniem nauczają języków: angielskiego i niemieckiego w szkołach białostockich i całego województwa podlaskiego. Większość z nich uzyskała już tytuł magistra , niektórzy uzyskają wkrótce tytuł doktora.© 2002 Inter Lingua. Created by i Media