UWAGA!!!!! Strona archiwalna!!!


Program kształcenia obejmuje szeroki wachlarz zajęć praktycznych, literaturę, historię i kulturoznawstwo danego obszaru językowego oraz grupę przedmiotów metodycznych. Studenci uczestniczą w konferencjach metodycznych, odbywają praktyki pedagogiczne w szkołach, organizują seminaria naukowe oraz uczestniczą w warsztatach metodycznych.
Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach 15 - 18 osobowych.

Nauka w Kolegium trwa 3 lata - 6 semestrów.
Studia są prowadzone w systemie
dziennym i zaocznym.
Studenci mają do dyspozycji bibliotekę oraz komputery z dostępem do internetu.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Kolegium uprawniający do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego oraz
tytuł zawodowy licencjata nadawany przez Uniwersytet Warszawski.
Po zakończeniu nauki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych absolwenci mogą kontynuować studia na Uniwersytecie Warszawskim lub na innych uniwersytetach. Współpracujemy z następującymi podmiotami:

Dekra Polska - Szkolenia energetyczne: https://szkolenia.dekra.pl/

Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego z Warszawy: http://piedradelsol.pl/

Szkolenia biznesowe i coaching w Metrum: http://www.metrum.edu.pl/

Przedmioty na kierunku język angielski:

Kształcenie językowe:
- Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje, ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, słuchaniu, struktury językowe)
- Gramatyka praktyczna
- Gramatyka opisowa z konfrontatywną
- Fonetyka teoretyczna i korektywna

Kształcenia filologiczne:

- Historia i odmiana języka angielskiego
- Językoznawstwo
- Literatura angielska
- Literatura amerykańska
- Realioznawstwo brytyjskie
- Realioznawstwo amerykańskie
- Historia Anglii i USA

Kształcenie zawodowe:

- Techniki uczenia się i nauczania
- Wstęp do metodyki
- Metodyka nauczania języka angielskiego
- Pedagogika
- Psychologia
- Emisja głosu

Kształcenie ogólne:

- Lektorat języka niemieckiego lub francuskiego
- Seminarium dyplomowe
- Wychowanie fizyczne (fakultatywnie)

Przedmioty na kierunku język niemiecki:

Kształcenie językowe:

- Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje, ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, słuchaniu, praca z tekstem literackim)
- Gramatyka praktyczna
- Gramatyka opisowa z konfrontatywną
- Słowotwórstwo
- Fonetyka

Kształcenie filologiczne:

- Realioznawstwo
- Językoznawstwo
- Kulturoznawstwo
- Historia Niemiec
- Literatura niemieckiego obszaru językowego

Kształcenie zawodowe:

- Techniki uczenia się i nauczania
- Wstęp do metodyki
- Metodyka nauczania języka niemieckiego
- Pedagogika
- Psychologia
- Emisja głosu

Kształcenie ogólne:

- Seminarium dyplomowe
- Lektorat języka angielskiego lub francuskiego
- Wychowanie fizyczne (fakultatywnie)


Plan zajęć studiów zaocznych na rok 2005/2006 zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.


© 2002 Inter Lingua. Created by i Media